Phật là gì? Có bao nhiêu vị Phật đang tồn tại

Bạn là người yêu thích Đạo Phật và bạn muốn tìm hiểu các kiến thức liên quan đến Phật pháp như Phật là gì? Có bao nhiêu vị Phật? Để trả lời cho câu hỏi này, quý vị hãy cùng tìm hiểu cặn kẽ qua nội dung dưới đây.

Phật là gì

Phật trong Phật giáo nghĩa là Bậc Giác Ngộ, dùng để chỉ đến một vị Chánh Đẳng Chánh Giác đã đạt đến sự tinh khiết và hoàn thiện trong đạo đức, trí tuệ thông qua nỗ lực của bản thân trong việc thực hiện các pháp Ba-la-mật ở rất nhiều kiếp sống, tâm trí hoàn toàn không còn vô minh – gốc rễ gây ra sinh tử. Đó là một trí tuệ vĩ đại (Nhất thiết trí) cùng với sự từ bi vô hạn với tất cả mọi chúng sinh khác, không phân biệt đối tượng.

Sự giác ngộ ấy có tính chất siêu nhiên, theo Phật giáo thì nó không thể diễn đạt bằng ngôn ngữ được mà chỉ có thể hiểu hoàn toàn khi đã trải nghiệm nó. Những chúng sinh đang trên con đường để trở thành một vị Phật, chuyên tâm thực hiện các hạnh Ba-la-mật, phát tâm từ bi được gọi là Bồ tát. Khi thành Phật, không chỉ về mặt trí tuệ và đức hạnh mà còn toàn diện về mặt hình thể Ba mươi hai tướng tốt – Tám mươi vẻ đẹp vô cùng thanh tịnh, tuy nhiên Phật toàn giác không toàn năng.

Phat-la-gi
Phật là gì

Xem thêm: Những câu nói hay về công ơn cha mẹ

Từ này thường để chỉ một vị Phật trong lịch sử tên là “Thích Ca Mâu Ni”, một nhân vật có thật đã truyền bá tư tưởng của mình ở lục địa Ấn Độ vào thế kỷ 5 trước công nguyên, và những giáo lý ấy đã được làm nền tảng để khai sinh ra Phật giáo. Nhưng theo lời giảng của chính Tất-đạt-đa Cồ-đàm thì Ngài chỉ là vị Phật duy nhất trên Trái Đất trong thời kỳ này, chứ nếu xét rộng ra toàn vũ trụ, xét cả quá khứ – tương lai thì ngoài ông ra còn có vô số vị Phật khác nữa, họ tồn tại ở các thế giới khác hoặc ở những thời điểm khác: nhiều vị đã đắc đạo ở quá khứ, nhiều vị đang sống trong hiện tại (ở những thế giới khác) và nhiều vị sẽ đắc đạo ở tương lai. Cũng theo lời Ngài, trong tương lai rất xa về sau, trên Trái Đất sẽ xuất hiện một vị nữa đắc đạo thành Phật, đó là Bồ Tát Di Lặc thành Phật Di Lặc.

Theo Phật giáo, thời đại xuất hiện một vị Phật là rất hiếm. Vì có nhiều thời kỳ, có nhiều giai đoạn rất dài trong các chu kỳ thế giới không hề xuất hiện một vị Phật nào, nếu có thì cũng chỉ có những vị Phật Độc Giác, các vị này xu hướng ít tuyên thuyết giáo pháp, cho nên chúng sinh không có phương tiện giải thoát. Vị Phật thường được xem là đại diện cho các vị Phật quá khứ là Nhiên Đăng Cổ Phật. Trong khi vị Phật tương lai được cho là sẽ xuất hiện ở Trái Đất này là Di-lặc. Trong Phật giáo Bắc tông thì còn chia ra Phật mẫu, Phật vương, Phật tổ, Phật tử. Ngoài ra còn có những tầng tu hành thấp hơn Phật như: Duyên giác (Phật độc giác), Thanh văn (là những người nghe Phật giảng dạy mà tu được quả vị A-la-hán).

Có bao nhiêu vị Phật

Phat-day-con-nguoi-tu-bi-hy-xa
Phật dạy con người từ bi, hỷ xả

Xem thêm: Lời phật dạy về chữ nhẫn

Chúng ta chỉ mới biết đến vị Phật đầu tiên trong tất cả các vị Phật là Phật Thích Ca Mâu Ni nhưng điều này hoàn toàn là một nhận biết chưa chính xác. Ngài (đức Thích Ca) thuyết giảng rằng từ lúc hình thành vũ trụ đã có 1000 vị Phật chuyên thuyết giảng về Phật giáo. Các Đức Phật thứ nhất, thứ hai, thứ ba là Câu Lưu Tôn Phật (Krakucchanda), Câu Na Hàm Mâu Ni Phật (Kanakamuni), Ca Diếp Phật (Kashyapa), sau đó là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni (Sakyamuni), Đức Phật trong lịch sử sống cách đây khoảng 2.500 năm, và Đức Phật tiếp theo sẽ là Đức Phật Di Lặc (Maitreya).

Theo giáo lý Phật Thích Ca đã giảng dạy, từ thời xa xưa đã có nhiều vị Phật ra đời và trong tương lai xa và xa hơn nữa cũng sẽ xuất hiện thêm nhiều vị Phật khác nữa. Đồng thời tại các thế giới khác trong 10 phương cũng tồn tại nhiều vị Phật khác. Cho nên, Phật là không đếm được, phải nói là có vô lượng vô số Phật. 

 

 

Rate this post