Lời phật dạy về chữ nhẫn hay và ý nghĩa trong cuộc sống

Người xưa thường hay nói : “một câu nhịn chín điều lành”, hay “chữ nhẫn là chữ tượng vàng, ai mà nhẫn được đời càng hiển vinh”. Còn trong lời phật dạy về chữ nhẫn, chữ Nhẫn luôn được nhắc đến như đức tính cao quý nhất.

Nhẫn ở đây là nhẫn nhục, là nhịn, là chịu đựng phần kém về mình, phần thiệt thòi về mình. Đây là pháp tu của Bồ Tát: bố thí trì giới…mà mục đích là tu và độ chúng sanh.

Nhẫn theo quan niệm của đạo Phật chính là nhận lãnh sự khinh khi, nhục mạ, não hại với một tâm thế bình thản, không giận tức. Nhẫn nhịn là dứt sự tranh cãi vô lý, là dùng chánh niệm để thắng tà niệm, là dùng tình thương để cảm hóa sự sân hận, là dùng trí huệ để mọi việc ôn hòa. “Trong sáu phép độ và hàng vạn phương pháp tu hành Nhẫn là đệ nhất”

lời phật dạy về chữ nhẫn

Những lời phật dạy về chữ nhẫn trong cuộc sống

Trong cuộc sống hằng ngày chúng ta gặp rất nhiều điều không được như ý. Nếu chúng ta không có sức chịu đựng, không có sức kham nhẫn thì trong tâm hồn luôn có một ngọn lửa, chờ gió nhẹ thổi tới là bùng cháy lúc đấy chúng ta sẽ đau khổ liên miên. Ngược lại chúng ta đủ sức kham nhẫn chịu đựng, luôn giữ thái độ hòa hiếu, hóa giải những phiền não do sự sân giận đem lại thì chúng ta sẽ được an vui tự tại.

Rất nhiều cặp vợ chồng cãi nhau, vì không kiềm chế được sự nóng nhận đã dẫn đến những sự sát thương, hoặc những lời nói làm tổn thương nhau, rồi dần dần cũng chính bởi những lời nói ấy làm tình cảm vợ chồng sứt mẻ, chia lìa và con cái chính là người chịu thiệt thòi nhất.

lời phật dạy về chữ nhẫn

Nhẫn cho tránh mối hận thù khoét sâu

Bạn bè của nhau, không kiềm chế được sự giận dữ đã cãi vả, đả thương nhau, nhẹ thì mất hòa khí tình cảm, nặng thì lâm vào tình cảnh tù tội. Sân hận tất yếu sẽ dẫn đến mất lý trí, thiệt hại đến bản thân, đến người khác, oán kết chất chồng, oan trái nhiều đời sau không giải được, nghiệp báo luân hồi mãi đến kiếp sau.

Những người nhẫn nhịn được trong nghịch cảnh sẽ thấy không bi lụy, không oán mình trách người, trí huệ sáng suốt. Không nhẫn nhịn, đa phần chỉ rước họa vào thân. Cảm thông, bao dung và tha thứ lỗi lầm của người khác, ấy là đã đạt được cảnh giới đắc đạo thành tiên.

>>>>> Tham khảo thêm: Những lời phật dạy về sức khỏe hay và ý nghĩa nhất

Theo lời Phật dạy về chữ nhẫn thì nhẫn không phải là hạ thấp mình, mà chính là nâng mình lên, dùng sự tỉnh thức của bản thân để thức tỉnh người khác. Sở dĩ chúng ta tồn tại ở đời là do thiện duyên hoặc ác duyên đã tạo nên từ kiếp trước, kiếp này dùng thân tâm mà tu tập, tạo duyên lành cho mai sau, vừa trả nghiệp vừa làm sạch nghiệp, ấy mới chính là một đời an vui an lạc.

Biết nhẫn nhịn cuộc sống sẽ an lạc vui tươi

Biết nhẫn nhịn cuộc sống sẽ an lạc vui tươi

Là một Phật tử khi đã nhận thức được điều này rồi thì hãy phát khởi tín tâm nghe theo lời Phật dạy quán sát thế giới, tu tập thân tâm, có như vậy đời sống hiện tại mới an lạc tự tại, có những điều kiện nhân duyên thù thắng hơn hoặc tương lai sẽ về cảnh giới tốt đẹp hơn.

Một khi đã nhận diện được thân tâm rồi chúng ta sẽ không còn than oán trời đất, không còn sân si trong cuộc sống, khi đã nhận diện được thân tâm chúng ta không tạo tác ác nghiệp nữa, lúc ấy chúng ta sẽ sống trong cảnh thanh bình, kiến lập cõi Tịnh Độ ngay tại nhân gian.

Hiểu ý nghĩa của chữ Nhẫn, hãy cố gắng tu tâm dưỡng tánh, sống theo lời Phật dạy, chúng ta sẽ có một cuộc sống an lạc vui tươi. Vậy ngay từ bây giờ trong cuộc sống hiện tại chúng ta hãy phát tâm tu tập một trong những phương pháp thù thắng mà Đức Phật đã dạy đó là Nhẫn.

Rate this post